Brlohárske skúšky 2018

Obvodná poľovnícka komora Čadca usporiada v zmysle plánu práce kynologickej komisie pre rok 2018 BRLOHÁRSKE SKÚŠKY dňa 26.8.2018 v Zákopčí.

Propopzície k skúškam sú dostupné v odkaze: Skúšky v brlohárení 2018

Dovolenka-oznam

Vážené stránky OPK Čadca a SPZ RgO Kysúc.

Oznamujeme Vám, že naša kancelária bude v termíne 26.7.-31.7.2018 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

Pozvánka- Deň Sv. Huberta v Námestove

Organizátori Dňa Sv. Huberta v Námestove srdečne pozývajú priateľov poľovníctva na oslavy patróna Sv. Huberta v nedeľu 5.8.2018. Podujatie bude prebiehať v Amfiteátri na nábreží. Viac k programu v priloženej pozvánke:

Postup pri poistnej udalosti SPK-SPZ

Vážení členovia,

vzhľadom na to, že každý držiteľ poľovného lístka musí byť v zmysle § 51, ods.4, písm.e) poistený proti škodám pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka, v nasledujúcom linku web stánky SPK nájdete informácie o postupe pri poistnej udalosti: Poistná udalosť SPZ-SPK

 

Oblastná výstava psov všetkých plemien

Slovenský poľovnícky zväz, OkO SPZ v Dolnom Kubíne usporiada dňa 5.8.2018 Oblastnú výstavu psov všetkých plemien. Uzávierka prihlášok je 23.7.2018.

Propozície a prihlášku k výstave nájdete v odkazoch: Propozície OVPVP  a Prihláška OVPVP.

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: