Predstavenstvo

Zoznam členov Predstavenstva RgO SPZ Kysúc

 

Predseda RgO SPZ Kysúc

Ing. Alojz Riško

Tajomník RgO SPZ Kysúc

Mgr. Ján Kubošek

   

Predseda ekonomickej komisie

Ing. Ján Ďurec

Predseda poľovníckej komisie

Ladislav Chreno

Predseda kynologickej komisie

Dušan Riško

Predseda legislatívnej komisie

Ing. Daniel Janek

Predseda osvetovej komisie

Ing. Pavol Šutý

Predseda streleckej komisie JUDr. Vladimír Škripek

Predseda dozornej rady

JUDr. Jozef Šamaj

 

Zoznam členov predstavenstva OPK Čadca                          

 

Predseda OPK

Ing. Alojz Riško

Podpredseda OPK

Ing. Daniel Janek

Člen predstavenstva OPK

Jozef Kuljovský

   

Predseda disciplinárnej komisie

JUDr. Pavol Šnajnár

Predseda ekonomickej komisie

Ing. Ján Ďurec

Predseda osvetovej komisie

Ing. Pavol Šutý

Predseda poľovníckej komisie

Ladislav Chreno

Predseda kynologickej komisie

Dušan Riško

Predseda legislatívnej komisie

Mgr. Ján Kubošek

Predseda streleckej komisie

Mgr. Vladimír Škripek

Predseda dozornej rady

Ing. Milan Berešík

 

 

 

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: