Predstavenstvo

Zoznam členov Predstavenstva RgO SPZ Kysúc

Predseda RgO SPZ Kysúc: Ing. Alojz Riško
Tajomník RgO SPZ Kysúc: Mgr. Ján Kubošek
Predseda ekonomickej komisie: Ing. Ján Ďurec
Predseda poľovníckej komisie: Ing. Daniel Janek
Predseda kynologickej komisie: Dušan Riško
Predseda osvetovej komisie: Ing. Pavol Šutý
Predseda streleckej komisie: JUDr. Ján Macura
Predseda dozornej rady: Ing. Alojz Balát

 

Zoznam členov Predstavenstva OPK Čadca

Predseda OPK: JUDr. Milan Krčmárik
Podpredseda OPK: Ladislav Kozub
Člen predstavenstva OPK: Ing. Milan Franek
Predseda disciplinárnej komisie: JUDr. Michal Mravec
Predseda ekonomickej komisie:  
Predseda osvetovej komisie: Ing. Milan Franek
Predseda poľovníckej komisie: Ladislav Chreno
Predseda kynologickej komisie: Silvester Pastva
Predseda legislatívnej komisie: Ing. Marián Masarík
Predseda streleckej komisie: JUDr. Tomáš Kristek
Predseda dozornej rady: Ing. Alojz Balát