Kancelária OPK Čadca - oznam

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vám týmto oznamuje, že v dňoch:

3.10. 2023 (utorok)

05.10. -06.10.2023 (štvrtok-piatok)

09.10-10.10. 2023 (pondelok-utorok)

12.10.-13.10. 2023(štvrtok-piatok)

bude kancelária OPK Čadca zatvorená.

ďakujeme za pochopenie

Pozvánka na Svätohubertskú poľovnícku omšu

Slovenský poľovnícky zväz Regionálna organizácia Kysúc Vás srdečne pozýva na Svätohubertskú poľovnícku omšu  dňa 07. 10. 2023 v kostole Panny Márie Živčáková.

Pozvánka na Deň Sv. Huberta 2023 v Oščadnici

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vás srdečne pozýva na Deň Svätého Huberta dňa 01. 10. 2023 v areáli kaštieľa Oščadnica.

PREDĹŽENIE PLATNOSTI POĽOVNÝCH LÍSTKOV 2023

Obvodná poľovnícka komora Čadca upozorňuje držiteľov poľovných lístkov (ďalej "PL"), ktorým končí platnosť k 31.12.2023, a majú aj naďalej záujem pokračovať v činnosti v prospech prírody a poľovníctva, že žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti PL je potrebné podať najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti PL (do 1.12.2023). Žiadosti podané od 2.12.2023 už nebude možné považovať za žiadosť o predĺženie platnosti PL, ale za žiadosť o jeho vydanie spoplatnené podľa platného cenníka.

Zoznam držiteľov s končiacou platnosťou PL nájdete v priloženom súbore: ZOZNAM

K predĺženiu platnosti poľovného lístka, resp. jeho vydaniu budete potrebovať:

  1. vypísanú a podpísanú žiadosť
  2. 2x Foto 3x3,5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)
  3. oboznámenie so spracúvaním osobných údajov
  4. súhlas dotknutej osoby (SPK)
  5. súhlas dotknutej osoby (SPZ)
  6. občiansky preukaz
  7. poplatok za členské a poistenie na obdobie platnosti PL (uhrádza sa v kancelárii, príp. na účet SPZ RgO Kysúc viď cenník poplatkov nižšie)
  8. poplatok za PL (uhrádza sa v kancelárii, príp. na účet OPK Čadca viď cenník poplatkov nižšie)
  9. aktuálny PL a preukaz člena SPZ

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty, resp. sú k dispozícii v tlačenej forme v kancelárii OPK Čadca. Dôsledným vyplnením všetkých údajov v tlačivách urýchlite proces spracovania Vašej žiadosti.

Vydávanie/predlžovanie platnosti PL sa riadi platným Metodickým pokynom, súčasťou ktorého je i cenník. Dostupný je v nasledovnom odkaze nižšie alebo na web stránke Slovenskej poľovníckej komory v sekcii "Poľovné lístky".

Metodický pokyn k PL a cenník poplatkov za vydanie/predĺženie platnosti PL

Držiteľ PL, člen SPZ uhrádza poplatok za členské a poistné - na 1 rok vo výške 19,92 €, - na 5 rokov vo výške 99,60 €

(Fyzické osoby - členovia SPK, uhrádzajú členský poplatok vo výške 20 €/rok a preukážu sa poistením uzatvoreným pre výkon práva poľovníctva v zmysle platných predpisov.)

ZRUŠENIE PREDBEŽNÝCH SKÚŠOK FARBIAROV 24.09 2023 - OZNAM

Obvodná poľovnícka komora Čadca z technických príčin zrušila Predbežné skúšky farbiarov, ktoré sa mali konať dňa 24.09. 2023 na poľovncíkej chate v Ochodnici. 

 

ďakujeme za pochopenia

KYSUCKÝ POHÁR V BRLOHÁRENÍ 09. 09. 2023 - PROPOZÍCIE

Slovenský poľovnícky zväz Regionálna organizácia Kysúc  Vás srdečne pozýva na  Kysucký pohár v brlohárení  konaný dňa 09. 09. 2023 na strelnici v Zákopčí.
Propozície nájdete v priloženom linku: Propozície

PROPOZÍCIE: Predbežné skúšky farbiarov II. - 14.10. 2023

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vás srdečne pozýva na  PREDBEŽNÉ SKÚŠKY FARBIAROV  konané dňa 14. 10. 2023 na poľovníckej chate Ochodnica.
Propozície nájdete v priloženom linku: Propozície

PROPOZÍCIE: Predbežné skúšky farbiarov I. -24.09.2023

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vás srdečne pozýva na  PREDBEŽNÉ SKÚŠKY FARBIAROV  konané dňa 24. 09. 2023 na poľovníckej chate Ochodnica.
Propozície nájdete v priloženom linku: Propozície

Strelnica Zákopčie - nové pravidlá rezervácie termínu na strelcici Zákopčie

Slovenský poľovnícky zväz Regionálna organizácia Kysúc spustila nový systém rezervácie termínu na strelnici Zákopčie. 

Rezerváciu termínu si môžete rezervovať na stránke:

ww.spzca.sk v časti strelnica-rezervácia, alebo priamo na stránke https://strelnicazakopcie.isportsystem.sk/

PROPOZÍCIE: SKÚŠKY V BRLOHÁRENÍ 10.09.2023

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vás srdečne pozýva na  skúšky v brlohárení konané dňa 10. 09. 2023 na strelnici v Zákopčí.
Propozície nájdete v priloženom linku: Propozície

Memoriál Milana Romana 26. 08. 2023 - propozície

SPZ RgO Kysúc Vás srdečne pozýva na strelecký pretek Memoriál Milana Romana 10-boj  dňa 26. 08. 2023 na strelnici Zákopčie.

PRPOPOZÍCIE: TU

Pozvánka na Deň Sv. Huberta 2023

Pozvánka na Deň Sv. Huberta 2023

Srdečne Vás pozvývame na oslavy Dňa Sv. Huberta - 12. 8. 2023.

PZ Čadca - Horelica

Zmena termínu streleckej súťaže Memoriálu Milana Romana

Slovenský poľovnícky zväz Regionálna organizácia Kysúc Vám oznamuje, že

strelecká súťaž MEMORIÁL MILANA ROMANA, ktorý sa mal konať 12.08.2023

sa bude konať 26.08.2023 (sobota)

ďakujeme za pochopenie

Zrušenie streleckého preteku Pohár predsedu OPK Čadca

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vám týmto oznamuje, že strelecký pretek Pohár predsedu OPK Čadca, ktorý sa mal konať dňa 02.07.2023 je zrušený, z dôvodu malého počtu prihlásených strelcov, 

ďakujeme za pochopenie.

03. 07. 2023 (pondelok) - kancelária OPK zatvorená

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vám týmto oznamuje, že dňa 03. 07. 2023 (pondelko) bude kancelária OPK Čadca zatvorená.

Pohár predsedu OPK Čadca M400, AT50, Bežiaci zajac10 - strelnica Zákopčie 02.07. 2023 PROPOZÍCIE

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vás srdečne pozýva na verejný strelecký pretek  Pohár predsedu OPK Čadca M400, AT50, Bežiaci zajac10,  ktorý sa bude konať dňa 02.  07. 2023 na strelnici Zákopčie.

Propozície k preteku: PPOPK

12.06.2023 -23.06.2023 kancelária OPK Čadca zatvorená

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vám týmto oznamuje, že v dňoch 12. 06. 2023 - 23. 06. 2023 bude kancelária OPK Čadca zatvorená.

 

ďakujeme za pochopenie

Lovecký parkúr Kysuce 2023

Lovecký parkúr Kysuce 2023

SPZ RgO Kysúc vás srdečne pozýva na Otvorené majstrovstvá SR v poľovníckom porkúre 200 terčov v dňoch 22. -23.07. 2023 na strelnici Zákopčie.

PROPOZÍCIE: Farbiarske skúšky malých plemien - 16.07.2023

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vás srdečne pozýva na Farbiarske skúšky malých plemien konané dňa 16. 07. 2023 na poľovníckej chate Ochodnica.
Propozície nájdete v priloženom linku: Propozície

PROPOZÍCIE: Lesné skúšky malých plemiem -16.07.2023

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vás srdečne pozýva na Lesné skúšky malých plemien  konané dňa 16. 07. 2023 na poľovníckej chate Ochodnica.
Propozície nájdete v priloženom linku: Propozície