Oznam o zatvorení kancelárie

Z dôvodu mimoriadnych opatrení ohľadom šírenia korona vírusu je KANCELÁRIA ZATVORENÁ DO ODVOLANIA.

 

V prípade nutnosti nás kontaktujte na telefónnom čísle/ mail :

vedúca kancelárie - 0901 704 706, mail : cadca@opk.sk

predseda OPK Čadca - 0907 863 267

 

Ďakujeme za pochopenie.

Oznámenie o zrušení CHPT v súvislosti s prijímaním opatrení pre zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19

OPK Čadca Vám oznamuje,že Chovateľská prehliadka trofejí v poľovníckej sezóne 2019/2020, na základe rozhodnutia verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR,ktorým sa vykonávajú  opatrenia Krízového štábu SR a oznámenia Slovenskej poľovníckej komory výstavnú časť chovateľskej prehliadky, ktorá sa mala konať v dňoch 27.- 29.3. 2020 RUŠÍ BEZ NÁHRADY.
 
Ďalej oznamujeme, že hodnotiaca ( neverejná) časť CHPT sa ruší v dňoch 23.-25.3. 2020 až do odvolania. Informácie o novom termíne a mieste vykonania hodnotiteľskej časti CHPT- predkladaní trofejí, ich hodnotení a následnom vrátení späť, Vám budú včas poskytnuté.
 

S pozdravom OPK Čadca

Kurz špecialistov na určovanie veku zveri

V súlade s plánom činnosti,  OPK Čadca organizuje kurz špecialistov na určovanie veku vybraných druhov zveri rôznymi metódami, s dôrazom na Mitchellovu metódu.

Program pozostáva z desiatich hodín teórie, počas ktorých účastníci dostanú základné informácie o anatómií lebky a zubov, zákonitostiach vývozu chrupu a o najdôležitejších metódach určovania veku.

Po teoretickej časti každý účastník kurzu prakticky určí vek Mitchellovou metódou. Po úspešnom absolvovaní kurzu , absolventi získajú osvedčenie v súlade so zákonom č. 508/ 2009 Z.z. vzhľadom na obmedzený počet účastníkov, je možné preškoliť 1 zástupcu z každého poľovného revíru.

Kurz sa uskutoční 27.2. 2020 ( štvrtok) o 8:00 v priestoroch kancelárie OPK Čadca. Poplatok za kurz vo výške 65 €, bude vyberaný priamo na kurze.

Prihlášku účastníka je potrebné odovzdať do 14.2.2020 v kancelárií OPK Čadca.

S pozdravom Poľovníctvu zdar!

Prihláška na kurz v priloženom odkaze : Prihláška- kurz určovania veku zveri

Kurz pre uchádzačov o prvý poľovný lístok

Vážení záujemcovia, Obvodná poľovnícka komora Čadca Vám oznamuje, že kurz pre uchádzačov o prvý poľovný lístok v roku 2020 sa bude z objektívnych dôvodov otvárať až začiatkom mesiaca marec, za čo sa Vám ospravedlňujeme. Informácie Vám budú poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Vďaka za porozumenie, tešíme sa na spoločné stretnutie.

S pozdravom Poľovníctvu zdar !

Duričské skúšky 2019- zmena termínu

Obvodná poľovnícka komora Čadca usporiada duričské skúšky pre jazvečíkov, teriérov, sliedičov a slovenských kopovov v zmenenom termíne 14.-15.12. 2019.

 Miesto zrazu dňa 14.12.2019 o 7:30 hod. - námestie Snežnica

Viac informácii na priloženom odkaze: Duričské skúšky 2019

 

 

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: