Mláďatá v prírode

Jar je obdobím pokoja po zime i prebúdzania prírody. Zver načerpáva silu a zároveň privádza na svet mláďatá. Tohtoročná jar sa nesie v znamení hrozby šíriacej sa nákazy COVID -19. Väčšina ľudí sa preto snaží vyhnúť sociálnym kontaktom v mestách a útočisko nachádza v prírode. V mnohých oblastiach však ide o enormne zvýšený pohyb turistov, motorkárov, štvorkolkárov i psíčkarov v lese a to so sebou prináša aj negatívne dôsledky.

Niektorí svedomití užívatelia poľovníckych revírov, ktorí sa stretávajú v prírode denno-denne s veľkým množstvom ľudí, osádzajú pre edukáciu a osvetu tabule s plagátmi na najfrekventovanejších miestach pri vstupe do extravilánu obce, na obecných nástenkách, na cyklotrasách či turistických trasách alebo miestach na táborenie.

Aj napriek upozorneniam mnohých poľovníkov, či samospráv, ľudia nerešpektujú prírodu a zver v nej. Výsledkom sú žiaľ narastajúce straty na voľne žijúcej zveri, ktorá hynie po útoku psov či po strese neustálym vyrušovaním spôsobeným ľuďmi.. Aj domáci miláčikovia sú šelmy a keď naplno podľahnú ich prirodzeným inštinktom, stávajú sa neovládateľní. Častokrát s dôsledkom vážnych poranení, alebo smrti dospelej zveri. Práve narodené mláďatá sú ešte ľahšou korisťou. Za to však nesú zodpovednosť ich majitelia.

Enormne zvýšený pohyb ľudí v  prírode nemá za následok len smrť, či stres zvierat, ale aj zakladanie ohňa a následne vznik požiarov, ktorých bolo za posledné dni neúrekom. Táborením na nepovolených miestach, pohybom mimo turistických chodníkov, hlučným správaním a bezohľadnosťou niektorých majiteľov psov a návštevníkov lesov tak dochádza k porušovaniu nielen zákona o ochrane prírody a krajiny, ale aj o poľovníctve, či zákona o lesoch. Vyzývame preto verejnosť, správajte sa v prírode ako zver! Ticho a ohľaduplne. Nepríde tak k zbytočným úmrtiam voľne žijúcej zveri a tiež nebudeme musieť z lesov odvážať desiatky ton odpadu po nezodpovedných, alebo hasiť požiare!

Slovenská poľovnícka komora prostredníctvom svojho poľovníckeho infoservisu pripomína dôležitú činnosť osvety verejnosti aj týmto videom:
Poľovnícky infoservis: Rodíme sa na jar

Čistá príroda= čistý revír

Tak ako v minulom roku, tak aj tentokrát vyhlasuje Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s TV reláciou Halali, akciu Čistý revír = čistá príroda, ako pokračovanie úspešného I. ročníka konaného v roku 2019. Keďže projekt mal mimoriadny úspech a bol medializovaný vo všetkých médiách, tento rok sme sa rozhodli podporiť užívateľov, ktorí organizujú podobnú akciu, finančne, preplatením nákladov vo výške 50,-€ z centrálneho Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva.

V minulom roku bolo do výzvy prihlásených 42 užívateľov, ktorí spoločne vyzbierali viac ako 250 ton odpadu. Veríme, že sa tento rok do projektu zapoja viacerí užívatelia poľovných revírov a prispejú tak k zlepšovaniu dobrého mena poľovníctva a poľovníkov na Slovensku pod jednotným názvom Čistý revír = čistá príroda.

Termín konania akcie s cieľom vyčistenia revíru od komunálneho odpadu, sa predlžuje do konca roka-31.12.2020. Veríme, že jarné upratovanie vykonávajú užívatelia poľovného revíru aj sami individuálne.

Viac informácií :

 

Oznam o zatvorení kancelárie

Z dôvodu mimoriadnych opatrení ohľadom šírenia korona vírusu je KANCELÁRIA ZATVORENÁ DO ODVOLANIA.

 

V prípade nutnosti nás kontaktujte na telefónnom čísle/ mail :

vedúca kancelárie - 0901 704 706, mail : cadca@opk.sk

predseda OPK Čadca - 0907 863 267

 

Ďakujeme za pochopenie.

Oznámenie o zrušení CHPT v súvislosti s prijímaním opatrení pre zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19

OPK Čadca Vám oznamuje,že Chovateľská prehliadka trofejí v poľovníckej sezóne 2019/2020, na základe rozhodnutia verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR,ktorým sa vykonávajú  opatrenia Krízového štábu SR a oznámenia Slovenskej poľovníckej komory výstavnú časť chovateľskej prehliadky, ktorá sa mala konať v dňoch 27.- 29.3. 2020 RUŠÍ BEZ NÁHRADY.
 
Ďalej oznamujeme, že hodnotiaca ( neverejná) časť CHPT sa ruší v dňoch 23.-25.3. 2020 až do odvolania. Informácie o novom termíne a mieste vykonania hodnotiteľskej časti CHPT- predkladaní trofejí, ich hodnotení a následnom vrátení späť, Vám budú včas poskytnuté.
 

S pozdravom OPK Čadca

Kurz špecialistov na určovanie veku zveri

V súlade s plánom činnosti,  OPK Čadca organizuje kurz špecialistov na určovanie veku vybraných druhov zveri rôznymi metódami, s dôrazom na Mitchellovu metódu.

Program pozostáva z desiatich hodín teórie, počas ktorých účastníci dostanú základné informácie o anatómií lebky a zubov, zákonitostiach vývozu chrupu a o najdôležitejších metódach určovania veku.

Po teoretickej časti každý účastník kurzu prakticky určí vek Mitchellovou metódou. Po úspešnom absolvovaní kurzu , absolventi získajú osvedčenie v súlade so zákonom č. 508/ 2009 Z.z. vzhľadom na obmedzený počet účastníkov, je možné preškoliť 1 zástupcu z každého poľovného revíru.

Kurz sa uskutoční 27.2. 2020 ( štvrtok) o 8:00 v priestoroch kancelárie OPK Čadca. Poplatok za kurz vo výške 65 €, bude vyberaný priamo na kurze.

Prihlášku účastníka je potrebné odovzdať do 14.2.2020 v kancelárií OPK Čadca.

S pozdravom Poľovníctvu zdar!

Prihláška na kurz v priloženom odkaze : Prihláška- kurz určovania veku zveri

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: