PROPOZÍCIE: Lesné skúšky malých plemien - 15.07.2023 (termín je už obsadený)

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vás srdečne pozýva na Lesné skúšky malých plemien  konané dňa 15. 07. 2023 na poľovníckej chate Ochodnica. Termín je už plne obsadený.
Propozície nájdete v priloženom linku: Propozície

09.05. 2023 kancelária OPK Čadca zatvorená

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vám týmto oznamuje, že dňa 09.05. 2023 bude kancelária OPK Čadca zatvorená.

Chovateľská prehliadka trofejí 2022/2023

Chovateľská prehliadka trofejí 2022/2023 - pozvánka

Obvodná poľovnícka komora Čadca a Slovenský poľovnícky zväz Regionálna organizácia Kysúc Vás srdečne pozýva na Chovateľskú prehliadku trofejí poľovnej zveri ulovenej v regióne Kysúc v poľovníckej sezóne 2022/2023

Farbiarske skúšky duričov - 15. 04. 2023

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vás srdečne pozýva na Farbiarske skúšky duričov konané dňa 15. 04. 2023 na poľovníckej chate Ochodnica.
Propozície nájdete v priloženom linku: Propozície

Úhyn psa v obci Ochodnica na Aujezského chorobu

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vás upozorňuje na výskyt Aujezského choroby tzv. pseudobesnoti. Prvý prípad sa potvrdil v obci Ochodnica. Ide o vírusové ochorenie, ktoré postihuje hospodárske a voľne žijúce zvieratá. Primárnym hostiteľom vírusu a zároveň rezervoárom je prasa. Najviac ohrozenými domácimi zvieratami sú poľovné psy, pretože vírus sa okrem priameho kontaktu s diviakom prenáša aj jeho slinami, trusom, krvou a mäsom.

Majitelia psov by zároveň mali byť ostražití pri podávaní diviačieho mäsa svojím štvornohým spoločníkom, keďže v surovom stave sa v ňom môže nachádzať aktívny vírus, ktorý môže byť prítomný aj napriek premrazeniu mäsa.

Predbežné skúšky farbiarov - 14. 01. 2023

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vás srdečne pozýva na Predbežné skúšky farbiarov konané dňa 14. 01. 2023 na poľovníckej chate Ochodnica.

Propozície nájdete v priloženom linku: Propozície

Smútočné parte - Antoni Kopel

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás opustil dlhoročný člen Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice Antoni Kopel.

Posledná rozlúčka bude 01. 12. 2022 o 13.30 hod v kostole parafialnym Sv. Antoniego z Padwy v Orzeszu - Zgoniu, Poľská republika

Skúšky duričov: 19. - 20.11.2022 - propozície

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vás srdečne pozýva na Skúšky duričov konané dňa 19. 11. - 20. 11. 2022 na poľovníckej chate Ochodnica.

Propozície nájdete v priloženom linku: Propozície

Smutočné parte - JUDr. Pavel Šnainar

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 77 rokov nás opustil dlhoročný člen Slovenského poľovníckeho zväzu JUDr. Pavel Šnainar.

Posledná rozlúčka bude 05. 11. 2022 o 14.00 hod v kostole sv. Bartolomeja v Čadci.

Skúšky duričov: 12. - 13. 11. 2022 - propozície

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vás srdečne pozýva na Skúšky duričov konané dňa 12. 11. - 13. 11. 2022 na poľovníckej chate Ochodnica.

Propozície nájdete v priloženom linku: Propozície

Skušky duričov Memoriál Alojza Riška, 26. - 27. 11. 2022 - propozície

Slovenský poľovnícky zväz Regionálna organizácia Kysúc Vás srdečne pozýva na skúšky duričov - Memoriál Alojza Riška konaný dňa 26. 11. -27. 11. 2022 na strelnici Zákopčie.

Propozície nájdete v priloženom linku: Propozície

Predĺženie platnosti poľovných lístkov 2022

Obvodná poľovnícka komora Čadca upozorňuje držiteľov poľovných lístkov (ďalej "PL"), ktorým končí platnosť k 31.12.2022, a majú aj naďalej záujem pokračovať v činnosti v prospech prírody a poľovníctva, že žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti PL je potrebné podať najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti PL (do 1.12.2022). Žiadosti podané od 2.12.2022 už nebude možné považovať za žiadosť o predĺženie platnosti PL, ale za žiadosť o jeho vydanie spoplatnené podľa platného cenníka.

Zoznam držiteľov s končiacou platnosťou PL nájdete v priloženom súbore: ZOZNAM

K predĺženiu platnosti poľovného lístka, resp. jeho vydaniu budete potrebovať:

  1. vypísanú a podpísanú žiadosť
  2. 2x Foto 3x3,5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)
  3. oboznámenie so spracúvaním osobných údajov
  4. súhlas dotknutej osoby (SPK)
  5. súhlas dotknutej osoby (SPZ)
  6. občiansky preukaz
  7. poplatok za členské a poistenie na obdobie platnosti PL (uhrádza sa v kancelárii, príp. na účet SPZ RgO Kysúc viď cenník poplatkov nižšie)
  8. poplatok za PL (uhrádza sa v kancelárii, príp. na účet OPK Čadca viď cenník poplatkov nižšie)
  9. aktuálny PL a preukaz člena SPZ

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty, resp. sú k dispozícii v tlačenej forme v kancelárii OPK Čadca. Dôsledným vyplnením všetkých údajov v tlačivách urýchlite proces spracovania Vašej žiadosti.

Vydávanie/predlžovanie platnosti PL sa riadi platným Metodickým pokynom, súčasťou ktorého je i cenník. Dostupný je v nasledovnom odkaze nižšie alebo na web stránke Slovenskej poľovníckej komory v sekcii "Poľovné lístky".

Metodický pokyn k PL a cenník poplatkov za vydanie/predĺženie platnosti PL

Držiteľ PL, člen SPZ uhrádza poplatok za členské a poistné - na 1 rok vo výške 19,92 €, - na 5 rokov vo výške 99,60 €

(Fyzické osoby - členovia SPK, uhrádzajú členský poplatok vo výške 20 €/rok a preukážu sa poistením uzatvoreným pre výkon práva poľovníctva v zmysle platných predpisov.)

12.06. 2023 - 23.06.2023 -KANCELÁRIA OPK ZATVORENÁ

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vám týmto oznamuje, že v dňoch  12. 06. 2023 - 23. 06. 2023 bude kancelária OPK Čadca zatvorená.

Ďakujeme za pochopenie

12.06. 2023 - 23.06. 2023 - kancelária OPK Čadca zatvorená

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vám týmto oznamuje, že v dňoch 12.06. 2023 - 23. 06. 2023  bude kancelária OPK Čadca zatvorená.

Ďakujeme za pochopenie