Cenník - strelnica Zákopčie

Cenník služieb v poľovníckom účelovom zariadení SPZ RgO Kysúc "ZÁKOPČIE" platný od 01. 07. 2023

TERČE
Redukovaný terč 2,50 €
Neredukovaný terč 2,50 €
Bežiaci diviak-terč 2,00 €
Bežiaca líška-terč 2,00 €
Trojterč (líška, medveď, tetrov)         2,00 €
Dvojitý diviak 2,00 €
Nastreľovací terč 1,50 €
Asfaltový terč 0,30 €
Pištoľový terč 1,50 €

 

PRENÁJOM ZARIADENÍ

Strelište brokové

Čas na odstrieľanie jednej položky: 1 hodina

  1 hodina / osoba
SKEET (20) 7,- €
TRAP (25) 8,- €
PARKÚR (25) 9,- €

 

Strelište guľové

  1 hodina / osoba
  10,- € 

 

Bežiaci diviak

  30 min.a / osoba
  10,- € 

 

Strelište pištoľové

 

Rodinné vstupy

Strelisko na 1 hod.

Jedna osoba, držiteľ zbrane 1 hod. /10,-€

Ostatné osoby - manželka, deti, súrodenci - 1hod./5,-€ 

Potrebné sa preukázať dokladom, že osoby sú rodinní príbuzní .

Pernamentka

8 vstupov na 1 osobu po 1 hod. na sumu 50,-€, pričom platnosť pernamentky je 2 mesiace od jej zakúpenia.

Skupinové vstupy

2 osoby na 1 hod. – 16,-€

3 osoby na 1 hod. – 23,-€

4 osoby na 1 hod. – 30,-€

5 osôb na 1 hod. – 35,-€

 

Samostatné vstupy

1 osoby na 1 hod. – 10,-€, každá ďalšia začatá pol. hodina 5,-€.

Osoby, ktoré by využívali strelisko 3 hod. by mali po káve, čaji alebo minerálke zdarma.

 

Zapožičiavanie zbraní

Druh zbrane: 2 ks Broková kozlica Bajkal, kaliber 12-76/12-76

Možnosť zakúpenia nábojov do zbraní: 1 ks 0,45,-€

Druh zbrane: 2 ks malokalibrovka opakovacia, kaliber 22 LONG RIFLE

Možnosť zakúpenia nábojov do zbraní: 1 ks 0,20,-€.

Zapožičanie zbrane: 1 hod. / 10,-€.

 
   

 

Altánok

  deň (8 hodín)
člen RgO SPZ 100,- € 
nečlen RgO SPZ 200,- € 

 

Prenájom celého areálu

  deň (8 hodín)
člen RgO SPZ 300,- € 
nečlen RgO SPZ 500,- € 

 

Lukostreľba

  1 hodina
1 osoba 5,- € 

 

Umelý brloh

  1 hodina
1 pes 20,- € 

 

Prenájom strelíšť

guľové / brokové / pištoľové na 8 hodín / strelište
člen RgO 100,- € 
nečlen RgO 150,- €

 

OSTATNÉ INFORMÁCIE
Prevádzkové hodiny Streľba Cenník na stiahnutie

01.12. 2023-31.03. 2024

pondelok:         ( po dohode so správcom)

utorok:              10.00 hod- 16.00 hod

streda-piatok :   10:00 hod -16:00 hod

sobota -nedeľa  08:00 hod- 16:00 hod

Streľba položky na brokovom strelišti obmedzená časovo na 1 hodinu Cenník služieb v poľovníckom účelovom zariadení SPZ RgO Kysúc - Zákopčie
  Účtovanie každej aj začatej hodiny (pol hodiny) platný od: 01 .07. 2023