Cenník - strelnica Zákopčie

Cenník služieb v poľovníckom účelovom zariadení SPZ RgO Kysúc "ZÁKOPČIE" platný od 01. 07. 2023

TERČE
Redukovaný terč 2,50 €
Neredukovaný terč 2,50 €
Bežiaci diviak-terč 2,00 €
Bežiaca líška-terč 2,00 €
Trojterč (líška, medveď, tetrov)         2,00 €
Dvojitý diviak 2,00 €
Nastreľovací terč 1,50 €
Asfaltový terč 0,30 €
Pištoľový terč 1,50 €

 

PRENÁJOM ZARIADENÍ

Strelište brokové

Čas na odstrieľanie jednej položky: 1 hodina

  1 hodina / osoba
SKEET (20) 7,- €
TRAP (25) 8,- €
PARKÚR (25) 9,- €

 

Strelište guľové

  1 hodina / osoba
  10,- € 

 

Bežiaci diviak

  30 min.a / osoba
  10,- € 

 

Strelište pištoľové

  30 min. / osoba
  10,- € 

 

Altánok

  deň (8 hodín)
člen RgO SPZ 100,- € 
nečlen RgO SPZ 200,- € 

 

Prenájom celého areálu

  deň (8 hodín)
člen RgO SPZ 300,- € 
nečlen RgO SPZ 500,- € 

 

Lukostreľba

  1 hodina
1 osoba 5,- € 

 

Umelý brloh

  1 hodina
1 pes 20,- € 

 

Prenájom strelíšť

guľové / brokové / pištoľové na 8 hodín / strelište
člen RgO 100,- € 
nečlen RgO 150,- €

 

OSTATNÉ INFORMÁCIE
Prevádzkové hodiny Streľba Cenník na stiahnutie

pondelok -utorok (po dohode so správcom)

streda-piatok (10:00 hod -18:00 hod)

sobota -nedeľa (08:00 hod- 18:00 hod)

Streľba položky na brokovom strelišti obmedzená časovo na 1 hodinu Cenník služieb v poľovníckom účelovom zariadení SPZ RgO Kysúc - Zákopčie
  Účtovanie každej aj začatej hodiny (pol hodiny) platný od: 01 .07. 2023