Cenník - strelnica Zákopčie

Cenník služieb v poľovníckom účelovom zariadení SPZ RgO Kysúc "ZÁKOPČIE" platný od 13. 07. 2022

TERČE
Redukovaný terč 2,00 €
Neredukovaný terč 2,00 €
Bežiaci diviak-terč 2,00 €
Bežiaca líška-terč 2,00 €
Trojterč (líška, medveď, tetrov)         2,00 €
Dvojitý diviak 2,00 €
Nastreľovací terč 1,00 €
Asfaltový terč 0,25 €
Pištoľový terč 1,00 €

 

PRENÁJOM ZARIADENÍ

Strelište brokové

Čas na odstrieľanie jednej položky: 1 hodina

člen RgO SPZ položka / osoba
SKEET (20) 6,- €
TRAP (25) 7,- €
PARKÚR (25) 8,- €
   
nečlen RgO SPZ položka / osoba
SKEET (20) 7,- €
TRAP (25) 8,- €
PARKÚR (25) 9,- €

 

Strelište guľové

  hodina / osoba
člen RgO SPZ 5,- € 
nečlen RgO SPZ 10,- € 
nastrelenie zbrane 10,- € 

 

Bežiaci diviak

  hodina / osoba
člen RgO SPZ 10,- € 
nečlen RgO SPZ 15,- € 

 

Strelište pištoľové

  hodina / osoba
člen RgO SPZ 10,- € 
nečlen RgO SPZ 15,- € 

 

Altánok

  deň (10 hodín)
člen RgO SPZ 50,- € 
nečlen RgO SPZ 100,- € 

 

Prenájom celého areálu

  deň (10 hodín)
člen RgO SPZ 300,- € 
nečlen RgO SPZ 500,- € 

 

Lukostreľba

  hodina
1 osoba 5,- € 

 

Umelý brloh

  hodina
1 osoba 20,- € 

 

Prenájom strelíšť

guľové / brokové / pištoľové na 8 hodín / strelište
člen RgO 80,- € 
nečlen RgO 150,- €

 

OSTATNÉ INFORMÁCIE
Prevádzkové hodiny Streľba Cenník na stiahnutie
streda - nedeľa Streľba položky na brokovom strelišti obmedzená časovo na 1 hodinu Cenník služieb v poľovníckom účelovom zariadení SPZ RgO Kysúc - Zákopčie
9:00 - 18:00 Účtovanie každej aj začatej hodiny (pol hodiny) platný od: 13. 7. 2022