OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA V ČADCI a SPZ RgO KYSÚC
pozýva priaznivcov strelectva na streleckú súťaž: