VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZO STRELECKEJ SÚŤAŹE Pohár predsedu OPK

Výsledková listina zo streleckej súťaže Pohár predsedu OPK

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:  TU