Legislatíva

Zákon o poľovníctve č. 274/2009 Z.z.- úplné znenie
Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z.

 

Tlačivá potrebné k vydaniu/predĺženiu poľovného lístka

Smernica o udeľovaní vyznamenaní SPZ
Žiadosť o vydanie PL pre občana SR
Žiadosť o vydanie PL pre cudzinca
Smernica o udeľovaní vyznamenaní RPnK
Spracovanie osobných údajov - OPK
Poistná udalosť
Spracovanie osobných údajov - SPZ
Smernica - kontrolné streľby
Súhlas dotknutej osoby SPK- SPZ
Prihláška na prípravu skúšky z poľovníctva
Členská prihláška SPZ RgO Kysúc
Cenník PL, poplatky (platný od 22. 05. 2022)

 

Zápisnice

Rok 2024

Zápisnica RgO 31.05.

Zápisnica OPK 17.01.

Zápisnica RgO 01.02.

Zápisnica Rada SPZ Rgo 17.04.

Zápisnica OPK 24.04.

Rok 2023
 Zápisnica OPK 12.01.
 Zápisnica OPK 09.02.

 Zápisnica RgO 14.03.

Konferencia OPK 24.03.

Zápisnica OPK 24.05.

Zápisnica RgO 15.06.

Zápisnica RgO 25.08.

Zápisnica OPK 13.09.

Rada RgO 10.11.

Zápisnica OPK 22.11.

Rok 2022
Zápisnica RgO 1/2022 7. 1. 2022
Zápisnica RgO 2/2022 2. 4. 2022
Zápisnica RgO 3/2022 4. 11. 2022
XII. Výročný Snem SPZ RgO Kysúc
Zápisnica OPK 1/2022
Zápisnica OPK 2/2022
Zápisnica OPK 3/2022
Zápisnica OPK 4/2022
Zápisnica OPK 5/2022
Zápisnica OPK 6/2022
Zápisnica OPK 7/2022
Zápisnica Rada SPZ RgO z 30. 11. 2022
Zápisnica Rada SPZ RgO z 10. 6. 2022
Konferencia OPK 2022
 
Rok 2021
Zápisnica OPK 1/2021
Zápisnica OPK 2/2021
Zápisnica OPK 3/2021
Zápisnica OPK 4/2021
Zápisnica RgO 1/2021
 
Rok 2020
Zápisnica OPK 1/2020
Zápisnica OPK 2/2020
Zápisnica OPK 3/2020
Zápisnica OPK 4/2020
Zápisnica OPK 5/2020
Zápisnica RgO 1/2020
Zápisnica RgO 2/2020
Zápis zo zasadnutia (29. 5. 2020)
Zápis zo zasadnutia (10. 8. 2020)

Rok 2019
Zápisnica 1/2019
Zápisnica 2/2019
Zápisnica 3/2019
Zápisnica 4/2019
Zápisnica 5/2019
Konferencia OPK a Rada RgO 1/2019
Rada RgO 2/2019
II. Výročná Konferencia OPK Čadca
Zápisnica OPK 5/2019
Zápisnica OPK 6/2019
Zápisnica OPK 7/2019
Zápisnica OPK 8/2019
Zápisnica OPK a RgO 9/2019
 
Rok 2018
Zápisnica 1/2018
Zápisnica 2/2018
Zápisnica 3/2018
Zápisnica 4/2018
Zápisnica 5/2018
Konferencia 2018
Rada 1/2018

 

Rok 2017
Zápisnica 1/2017
Zápisnica 2/2017
Zápisnica 3/2017
Zápisnica 4/2017
Zápisnica 5/2017
Konferencia 2017 Snem SPZ RgO Kysúc

 

Rok 2016
Predstavenstvo OPK Čadca a SPZ RgO
Konferencia OPK Čadca
Rada SPZ RgO Kysúc
Zápisnica 1/2016
Zápisnica 2/2016
Zápisnica 3/2016
Zápisnica 4/2016
Zápisnica 5/2016
Konferencia 2016
Rada 1/2016 15. 04. 2016
Rada 2/2016 20. 10. 2016