Dokumenty

Zákony, vyhlášky, smernice
        Tlačivá a formuláre


 Zákon o poľovníctve 274/2009 Z.z.  1.Žiadosť o vydanie/predĺženie poľovného lístka občan SR
Vyhláška 344/2009 Z.z. 2.Súhlas dotknutej osoby (SPK)
Prílohy k vyhláške o poľovníctve (odkaz na stiahnutie)
3. Súhlas člena SPZ (k poisteniu člena SPZ)
 Smernica SPK - fond rozvoja a zveľaďovania poľovníctva
 Smernica pre udeľovanie vyznamenania "Za rozvoj poľovníctva na Kysuciach"

4. Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov-SPZ

5. Oboznámenie so spracovaním osobných údajov-SPK

Vyššie uvedené tlačivá /5 formulárov/ sú potrebné k vydaniu/predĺženiu platnosti poľovného lístka

Smernica SPZ o udeľovaní vyznamenaní-platnosť od 1.1.2016

 Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti PL- cudzinec
Smernica o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK Prihláška na kurz z poľovníctva
   
 POSTUP PRI POISTNEJ UDALOSTI

 

 

Cenníky  Poľovnícka komisia


Poľovné lístky, členské       Správa z chovateľskej prehliadky 2016
 Cenník služieb v poľovníckom účelovom zariadení SPZ RgO Kysúc ..ZÁKOPČIE"       Správa z chovateľskej prehliadky 2017
       Správa z chovateľskej prehliadky 2018

 

Zápisnice z rokovaní


 Predstavenstvo OPK Čadca a SPZ RgO Kysúc                 Konferencia OPK Čadca     

           Rada SPZ RgO Kysúc  

 Zápisnica č.1/2016  Konferencia 2016  Rada 1/2016
 Zápisnica č.2/2016    Rada 2/2016
 Zápisnica č.3/2016    
  Zápisnica č. 4/2016    
 Zápisnica č.5/2016    
     
         Rok 2017
 Zápisnica č.1/2017  Konferencia 2017  Snem SPZ RgO Kysúc
 Zápisnica č.2/2017    
Zápisnica č.3/2017    
Zápisnica č.4/2017    
 Zápisnica č. 5/2017    
              Rok 2018 
 Zápisnica č.1/2018    Rada 1/2018
 Zápisnica č.2/2018     

Zápisnica č.3/2018

   

Zápisnica č.4/2018

   

Zápisnica č.5/2018

   

                                                                          Rok 2019                                                                                            

                                  Zápisnica č. 1/ 2019

                                  Zápisnica č. 2/ 2019

                                  Zápisnica č. 3/ 2019

                                  Zápisnica č. 4/2019

                                  Zápisnica č. 5/2019

 

 

   
   
 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: