Legislatíva

Zákon o poľovníctve č. 274/2009 Z.z.- úplné znenie
Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z.

 

Tlačivá potrebné k vydaniu/predĺženiu poľovného lístka

Smernica o udeľovaní vyznamenaní SPZ
Žiadosť o vydanie PL pre občana SR
Žiadosť o vydanie PL pre cudzinca
Smernica o udeľovaní vyznamenaní RPnK
Spracovanie osobných údajov - OPK
Poistná udalosť
Spracovanie osobných údajov - SPZ
Smernica - kontrolné streľby
Súhlas dotknutej osoby SPK- SPZ
Prihláška na prípravu skúšky z poľovníctva
Členská prihláška SPZ RgO Kysúc
Cenník PL, poplatky (platný od 22. 05. 2022)

 

Zápisnice

Rok 2023
 
 
 

 

Rok 2022
Zápisnica RgO 1/2022 7. 1. 2022
Zápisnica RgO 2/2022 2. 4. 2022
Zápisnica RgO 3/2022 4. 11. 2022
XII. Výročný Snem SPZ RgO Kysúc
Zápisnica OPK 1/2022
Zápisnica OPK 2/2022
Zápisnica OPK 3/2022
Zápisnica OPK 4/2022
Zápisnica OPK 5/2022
Zápisnica OPK 6/2022
Zápisnica OPK 7/2022
Zápisnica Rada SPZ RgO z 30. 11. 2022
Zápisnica Rada SPZ RgO z 10. 6. 2022
Konferencia OPK 2022
 
Rok 2021
Zápisnica OPK 1/2021
Zápisnica OPK 2/2021
Zápisnica OPK 3/2021
Zápisnica OPK 4/2021
Zápisnica RgO 1/2021
 
Rok 2020
Zápisnica OPK 1/2020
Zápisnica OPK 2/2020
Zápisnica OPK 3/2020
Zápisnica OPK 4/2020
Zápisnica OPK 5/2020
Zápisnica RgO 1/2020
Zápisnica RgO 2/2020
Zápis zo zasadnutia (29. 5. 2020)
Zápis zo zasadnutia (10. 8. 2020)

Rok 2019
Zápisnica 1/2019
Zápisnica 2/2019
Zápisnica 3/2019
Zápisnica 4/2019
Zápisnica 5/2019
Konferencia OPK a Rada RgO 1/2019
Rada RgO 2/2019
II. Výročná Konferencia OPK Čadca
Zápisnica OPK 5/2019
Zápisnica OPK 6/2019
Zápisnica OPK 7/2019
Zápisnica OPK 8/2019
Zápisnica OPK a RgO 9/2019
 
Rok 2018
Zápisnica 1/2018
Zápisnica 2/2018
Zápisnica 3/2018
Zápisnica 4/2018
Zápisnica 5/2018
Konferencia 2018
Rada 1/2018

 

Rok 2017
Zápisnica 1/2017
Zápisnica 2/2017
Zápisnica 3/2017
Zápisnica 4/2017
Zápisnica 5/2017
Konferencia 2017 Snem SPZ RgO Kysúc

 

Rok 2016
Predstavenstvo OPK Čadca a SPZ RgO
Konferencia OPK Čadca
Rada SPZ RgO Kysúc
Zápisnica 1/2016
Zápisnica 2/2016
Zápisnica 3/2016
Zápisnica 4/2016
Zápisnica 5/2016
Konferencia 2016
Rada 1/2016 15. 04. 2016
Rada 2/2016 20. 10. 2016