Strelnica Zákopčie - historicka foto

Strelnica Zákopčie

História strelnice

Myšlienka výstavby poľovníckej strelnice pre okres Čadca sa začala realizovať v roku 1981 s cieľom zveľadenia úrovne poľovníckeho strelectva. Náš okres dovtedy nedisponoval strelnicou, ktorá by zabezpečila potrebnú streleckú prípravu poľovníkov. V priebehu dvoch rokov bola v Zákopčí vybudovaná Okresná poľovnícka strelnica s dvojpodlažnou prevádzkovou budovou (zrubová chata) a strelišťami pre guľovú a brokovú streľbu.

Súčasnosť

V súčasnom období je strelecký areál a jednotlivé strelištia využívané pre verejné strelecké súťaže v guľových a brokových disciplínach podľa platného streleckého poriadku, pre strelecký výcvik, nastreľovanie poľovníckych zbraní ako aj výcvik a streľbu z mechanických zbraní.

Vybavenie streleckého areálu umožňuje streľbu na jednotlivých strelniciach:

Brokové strelnice

Skeet - poľovnícke kolo s možnosťou streľby Compak parkúru

Trap - batéria s možnosťou streľby univerzálny a automatický (americký) trap

Vysoká veža

Guľová strelnica

Priesek - streľba malokalibrovkou a brokovnicou zajac (diviak, líška) na prieseku na 50 m a 35 m

Guľová strelnica pre dlhé palné zbrane na 100 m v kombinácii s 50 m strelnicou