Predaj brokových kozlíc

Rgo SPZ Kysúc ponúka na predaj 2 kusy použitých  brokovníc- Zbrojovka Brna broková kozlica model  ZH 303 16/16 s výmennými brokovými  hlavňami 12/12 cham. 2 ¾ ( viď foto). Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárií OPK Čadca alebo telefonicky na čísle 0901 704 706.

Chovateľská prehliadka a výstava trofejí

Obvodná poľovnícka komora Čadca, SPZ Regionálna organizácia Kysúc, PS Zborov- Klubina a obec Zborov nad Bystricou srdečne pozývajú poľovnícku i nepoľovnícku verejnosť na Dni Kysuckých poľovníkov.

Slávnostné otvorenie sa uskutoční dňa 29.3.2019 o 15:30 v Dome Kultúry Zborov nad Bystricou.

Tešíme sa na Vašu účasť !

Plán práce OPK Čadca a RgO Kysúc 2019

Plán práce OPK Čadca a RgO Kysúc 2019

Trojkráľový pretek

Organizátori OPK Čadca a SPZ RgO Kysúc Vás srdečne pozývajú na Trojkráľový pretek, ktorý sa bude konať dňa 6.01.2019. Viac informácií nájdete v odkaze: Trojkráľový pretek.

 

Prihlášku je možné vyplniť aj online v sekcií ´´Podujatia´´

Predlžovanie platnosti poľovných lístkov 2018

Obvodná poľovnícka komora Čadca upozorňuje držiteľov poľovných lístkov (ďalej "PL"), ktorým končí platnosť k 31.12.2018, a majú aj naďalej záujem pokračovať v činnosti v prospech prírody a poľovníctva, že žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti PL je potrebné podať najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti PL (do 1.12.2018).

Žiadosti podané od 2.12.2018 už nebude možné považovať za žiadosť o predĺženie platnosti PL, ale za žiadosť o jeho vydanie spoplatnené podľa platného cenníka.

Zoznam držiteľov s končiacou platnosťou PL nájdete v priloženom súbore: ZOZNAM

Čítať ďalej...

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: