Pozvánka na strelecký pretek

Obvodná poľovnícka komora Krupina pozýva všetkých priaznivcov strelectva na neštandardný verejný pretek v disciplíne poľovnícka batéria - Memoriál Ing. Alberta Backa dňa 10.6.2017 na Strelnici Okrúhla hora Bzovík. 

Viac informácií k preteku: Memoriál Ing.A.Backa

Myslivecká výstava na zámku

Okresní myslivecký spolek Ostrava usporiadal v dňoch 19.-21.5.2017 Chovateľskú prehliadku a výstavu trofejí ulovenej v regióne Ostravska v priestoroch zámku v Starej Vsi nad Ondrejnicí. Slávnostného zahájenia sa zúčastnili predseda OPK Čadca a SPZ RgO Kysúc Ing. A.Riško a predseda kynologickej komisie p. D. Riško. V rámci spolupráce s našimi organizáciami bola časť výstavy venovaná prezentácii poľovníctva v regióne Kysúc. Výstavu pripravil predseda osvetovej komisie Ing. P. Šutý spolu s p. tajomníkom Mgr. J. Kuboškom. Niesla sa v duchu poviedok známeho kysuckého poľovníka Bohdana Mullera z diela Ruda Mórica "Z poľovníckej kapsy", podobne ako naša výstava trofejí v Novej Bystrici. Návštevníci mohli vidieť trofeje z našich poľovných revírov, výtvarné diela Ing. Vrábla a Dr. Laukovej ako aj maľby šikovných detí zo základných škôl. Týmto vyjadrujeme poďakovanie organizátorom a našim kolegom z OMS Ostrava za doterajšiu spoluprácu a možnosť prezentovať náš región na tomto podujatí.

Poľovníctvu zdar!

Fotogalériu z podujatia nájdete v odkaze: http://www.staraves.cz/index.php?www=galerie&id=2786

 

 

Pozvánka-Deň sv Huberta Medvedia skala

Pozvánka na Deň Sv.Huberta

PZ POLOM pozýva poľovníkov a priateľov poľovníctva na Deň Sv. Huberta, ktorý sa uskutoční pri Medvedej skale dňa 27.5.2017.

Snem SPZ RgO Kysúc

Pozvánka na Deň Sv.Huberta

PZ POLOM pozýva poľovníckov a priateľov poľovníctva na Deň Sv.Huberta, ktorý sa uskutoční pri Medvedej skale dňa 27.5.2017.

 

 

 

Slovenský poľovnícky zväz, RgO Kysúc oznamuje, že 1.apríla 2017 bude v Novej Bystrici prebiehať volebný Snem SPZ RgO Kysúc, ktorý je súčasťou Plánu práce na rok 2017.

Chovateľská prehliadka trofejí

OPK Čadca, RgO SPZ Kysúc v spolupráci s PZ Brízgalky a obcou Nová Bystricapozýva všetkých poľovníkov, priateľov poľovníctva a prírody na Chovateľskú prehliadku trofejí poľovnej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2016/17.         Prehliadka a výstava trofejí  bude prebiehať v Kultúrnom dome v Novej Bystrici. 

                

Program:

Neverejná časť

27. - 29. marca 2017 - hodnotenie trofejí

Verejná časť

Štvrtok 30. marca 2017 od 9.00 - 18.00 hod.  Otvorenie pre žiakov a študentov

Piatok 31. marca 2017 o 16.00 hod. Slávnostné otvorenie

Piatok 31. marca 2017 od 8.00 - 18.00 hod.

Sobota 1. apríla 2017 od 8.00 - 18.00 hod.

Nedeľa 2. apríla 2017 od 8.00 - 14.00 hod.

Nedeľa 2. apríla 2017 o 14.00 hod. Oficiálne ukončenie

V rámci podujatia bude počas víkendu prebiehať predaj oblečenia a poľovníckych potrieb

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: