PROPOZÍCIE: Lesné skúšky malých plemien - 15.07.2023 (termín je už obsadený)

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vás srdečne pozýva na Lesné skúšky malých plemien  konané dňa 15. 07. 2023 na poľovníckej chate Ochodnica. Termín je už plne obsadený.
Propozície nájdete v priloženom linku: Propozície