09.05. 2023 kancelária OPK Čadca zatvorená

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vám týmto oznamuje, že dňa 09.05. 2023 bude kancelária OPK Čadca zatvorená.