Zrušenie streleckých pretekov na mesiac máj 2020

Obvodná poľovnícka komora Čadca týmto oznamuje priateľom poľovníctva a poľovníckeho strelectva, že plánované termíny streleckých súťaží na mesiac máj 2020 sú z dôvodu mimoriadnych opatrení ohľadom šírenia korona vírusu COVID- 19 zrušené. Prípadné náhradné termíny súťaží budú včas oznámené na web stránke.
Za pochopenie ďakujeme, želáme veľa zdravia a tešíme sa na skoré spoločné stretnutie!