Podujatia

  OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA V ČADCI V SPOLUPRÁCI SO SLOVENSKÝM POĽOVNÍCKYM ZVÄZOM RgO KYSÚC

pozýva priaznivcov strelectva na streleckú súťaž:

HUBERTOVA PUŠKA - 7.október 2018

Propozície v súbore: Hubertova puška 2018

Strelecký pretek je podporený Žilinským samosprávnym krajom.

Registrujte sa prosím do jednotlivých súťaží vyplnením formulára:

 

Hubertova puška - CS50, M 400

Dátum konania: 7. 10. 2018

Požadované vyplnenie *

Ako dotknutá osoba v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, dávam týmto svoj súhlas Usporiadateľovi podujatia, na spracúvanie mojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e.mail, telefón, ktoré sú uvedené v tomto prihlasovacom formulári. Súhlasím zároveň so zverejnením mojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa) a fotodokumentácie z priebehu a vyhodnotenia súťaže na webových stránkach usporiadateľa. Ďalej súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov: (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a vyhodnotenia súťaže na propagačnom materiáli usporiadateľa (plagáty, informačné brožúry).

 

 Zoznam prihlásených

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: