Svätý Hubert- patrón poľovníkov

Svätý Hubert - patrón poľovníkov
Hubert (656-727) bol aquitánskym princom. Žil veľmi rozpustilo a veľmi neviazaným spôsobom holdoval lovu. Raz sa mu však na poľovačke medzi parohami jeleňa, ktorého prenasledoval na koni, zjavil ukrižovaný a povedal mu: "Hubert, prečo lovíš neustále lesné zvieratá? Je už na čase, aby si začal hľadať mňa, lebo ja som Pán a tvoj Boh, ktorý bol za teba a všetkých ľudí ukrižovaný".
Hubert sa zľakol, zosadol z koňa, pokľakol a povedal:"
Pane Bože už viackrát som o tebe počul, ale aj napriek tomu som doteraz v teba neveril a neuctieval som ťa ako pravého Boha. Povedz mi, čo chceš, aby som urobil, ukáž mi cestu pravdy a tvojej vôle". A Ježiš mu odpovedal: "Choď k biskupovi Lambertovi do Maastricku, ktorého si si už aj tak prial vidieť. Bude ťa učiť a povie to, čo musíš urobiť, aby si si mohol zaslúžiť život večný". Keď to pán povedal, zmizol. Hubert sa spoločne so svojimi sluhami vrátil v pokore domov. Naučil sa vážiť si zvieratá a prírodu. Prijal kresťanstvo a keď r. 708 Sasi zavraždili biskupa Lamberta, stal sa jeho nástupcom a venoval sa misijnej činnosti v oblasti Ardén. Po smrti bol vyhlásený za svätca a stal sa patrónom všetkých poľovníkov.

17 rokov po smrti Huberta bol neznámym klerikom spísaný jeho prvý životopis "Vita sancti Huberti". Tento a ďalšie tri životopisy, pochádzajúce od rôznych autorov pred 15. storočím, sa nezmieňujú o legende zjavení jeleňa so žiariacim krížom medzi parohami. Legendu spomína prvýkrát v poradí piaty životopis z 15. storočia.

Poľovníci na celom Slovensku majú hlbokú tradíciu v organizovaní svätohubertských omší. Takéto podujatie nie je len svätou omšou, ktorou my poľovníci ďakujeme za zver a prírodu, je to tiež kultúrne podujatie, koncert hudby hranej na lesných rohoch v podaní trubačov a spevu a v neposlednom rade je to stretnutie priateľov lesa a prírody.

 

Petícia Poľovníctvo má zmysel za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku

Milí priatelia prírody a poľovníctva,

na základe uznesenia IX. Snemu SPK č. 04/2020 zo dňa 27.6.2020 a následného online rokovania petičného výboru dňa 14.10.2020 z poverenia predsedu petičného výboru  profesora Jána Brezu, Vám zasielame text petície s názvom "Poľovníctvo má zmysel – za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku"

V prílohe prikladáme text petície a petičný hárok (prosíme veľmi pekne nečíslovať petičného hárky). 

Petícia je spustená aj elektronicky na stránke www.polovnictvomazmysel.sk , ako aj na stiahnutie na stránke www.polovnickakomora.sk . Chceme Vás zároveň poprosiť, aby ste informovali ľudí a dohliadli na to, aby petíciu každý podpísal iba jeden krát, a to podľa vlastného uváženia buď vlastnou rukou na petičný hárok alebo elektronicky, aby sme mali všetko v súlade s petičným zákonom.


Prikladáme prílohy :

 

Predĺženie platnosti poľovných lístkov 2020

Obvodná poľovnícka komora Čadca upozorňuje držiteľov poľovných lístkov (ďalej "PL"), ktorým končí platnosť k 31.12.2020, a majú aj naďalej záujem pokračovať v činnosti v prospech prírody a poľovníctva, že žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti PL je potrebné podať najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti PL (do 1.12.2020).

Žiadosti podané od 2.12.2020 už nebude možné považovať za žiadosť o predĺženie platnosti PL, ale za žiadosť o jeho vydanie spoplatnené podľa platného cenníka.

Zoznam držiteľov s končiacou platnosťou PL nájdete v priloženom súbore: ZOZNAM

 K predĺženiu platnosti poľovného lístka, resp. jeho vydaniu budete potrebovať:

1. vypísanú a podpísanú žiadosť

2. 2x Foto 3x3,5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)

3. oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

4. súhlas dotknutej osoby (SPK)

5. súhlas dotknutej osoby (SPZ)

6. občiansky preukaz

7. poplatok za členské a poistenie na obdobie platnosti PL (uhrádza sa v kancelárii, príp. na účet SPZ RgO Kysúc viď cenník poplatkov nižšie)

8. Poplatok za PL (uhrádza sa v kancelárii, príp. na účet OPK Čadca viď cenník poplatkov nižšie)

9. Aktuálny PL a preukaz člena SPZ

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty, resp. sú k dispozícii v tlačenej forme v kancelárii OPK Čadca. Dôsledným vyplnením všetkých údajov v tlačivách urýchlite proces spracovania Vašej žiadosti.

Vydávanie/predlžovanie platnosti PL sa riadi platným Metodickým pokynom, súčasťou ktorého je i cenník. Dostupný je v nasledovnom odkaze nižšie alebo na web stránke Slovenskej poľovníckej komory v sekcii "Poľovné lístky".

Metodický pokyn k PL a cenník poplatkov za vydanie/predĺženie platnosti PL.

Držiteľ PL, člen SPZ uhrádza poplatok za členské a poistné - na 1.r. vo výške 19,92 €

                                                                                         -//-              - na 5 r. vo výške 99,58 €

(Fyzické osoby- členovia SPK, uhrádzajú členský poplatok vo výške 20 €/rok a preukážu sa poistením uzatvoreným pre výkon práva poľovníctva v zmysle platných predpisov.)

Výystava "Príroda Kysúc a život v nej"

Obvodná poľovnícka komora Čadca a SPZ Regionálna organizácia Kysúc Vás srdečne pozývajú na výstavu

" Príroda Kysúc a život v nej", ktorá je sprístupnená od 15.10 2020 do 31.1. 2021

v Kysuckom múzeu v Čadci.

Strelecký pretek Hubertova puška 2020- oznámenie o zrušení

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vám s ľútosťou oznamuje, že z dôvodu aktuálne vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pre zabránenie šírenia COVID-19, sa plánovaný strelecký pretek Hubertova puška 2020 ruší.

Želáme Vám pevné zdravie a tešíme sa na spoločné stretnutie.

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: