Petícia Poľovníctvo má zmysel za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku

Milí priatelia prírody a poľovníctva,

na základe uznesenia IX. Snemu SPK č. 04/2020 zo dňa 27.6.2020 a následného online rokovania petičného výboru dňa 14.10.2020 z poverenia predsedu petičného výboru  profesora Jána Brezu, Vám zasielame text petície s názvom "Poľovníctvo má zmysel – za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku"

V prílohe prikladáme text petície a petičný hárok (prosíme veľmi pekne nečíslovať petičného hárky). 

Petícia je spustená aj elektronicky na stránke www.polovnictvomazmysel.sk , ako aj na stiahnutie na stránke www.polovnickakomora.sk . Chceme Vás zároveň poprosiť, aby ste informovali ľudí a dohliadli na to, aby petíciu každý podpísal iba jeden krát, a to podľa vlastného uváženia buď vlastnou rukou na petičný hárok alebo elektronicky, aby sme mali všetko v súlade s petičným zákonom.


Prikladáme prílohy :

 

Predĺženie platnosti poľovných lístkov 2020

Obvodná poľovnícka komora Čadca upozorňuje držiteľov poľovných lístkov (ďalej "PL"), ktorým končí platnosť k 31.12.2020, a majú aj naďalej záujem pokračovať v činnosti v prospech prírody a poľovníctva, že žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti PL je potrebné podať najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti PL (do 1.12.2020).

Žiadosti podané od 2.12.2020 už nebude možné považovať za žiadosť o predĺženie platnosti PL, ale za žiadosť o jeho vydanie spoplatnené podľa platného cenníka.

Zoznam držiteľov s končiacou platnosťou PL nájdete v priloženom súbore: ZOZNAM

 K predĺženiu platnosti poľovného lístka, resp. jeho vydaniu budete potrebovať:

1. vypísanú a podpísanú žiadosť

2. 2x Foto 3x3,5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)

3. oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

4. súhlas dotknutej osoby (SPK)

5. súhlas dotknutej osoby (SPZ)

6. občiansky preukaz

7. poplatok za členské a poistenie na obdobie platnosti PL (uhrádza sa v kancelárii, príp. na účet SPZ RgO Kysúc viď cenník poplatkov nižšie)

8. Poplatok za PL (uhrádza sa v kancelárii, príp. na účet OPK Čadca viď cenník poplatkov nižšie)

9. Aktuálny PL a preukaz člena SPZ

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty, resp. sú k dispozícii v tlačenej forme v kancelárii OPK Čadca. Dôsledným vyplnením všetkých údajov v tlačivách urýchlite proces spracovania Vašej žiadosti.

Vydávanie/predlžovanie platnosti PL sa riadi platným Metodickým pokynom, súčasťou ktorého je i cenník. Dostupný je v nasledovnom odkaze nižšie alebo na web stránke Slovenskej poľovníckej komory v sekcii "Poľovné lístky".

Metodický pokyn k PL a cenník poplatkov za vydanie/predĺženie platnosti PL.

Držiteľ PL, člen SPZ uhrádza poplatok za členské a poistné - na 1.r. vo výške 19,92 €

                                                                                         -//-              - na 5 r. vo výške 99,58 €

(Fyzické osoby- členovia SPK, uhrádzajú členský poplatok vo výške 20 €/rok a preukážu sa poistením uzatvoreným pre výkon práva poľovníctva v zmysle platných predpisov.)

Výystava "Príroda Kysúc a život v nej"

Obvodná poľovnícka komora Čadca a SPZ Regionálna organizácia Kysúc Vás srdečne pozývajú na výstavu

" Príroda Kysúc a život v nej", ktorá je sprístupnená od 15.10 2020 do 31.1. 2021

v Kysuckom múzeu v Čadci.

Strelecký pretek Hubertova puška 2020- oznámenie o zrušení

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vám s ľútosťou oznamuje, že z dôvodu aktuálne vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pre zabránenie šírenia COVID-19, sa plánovaný strelecký pretek Hubertova puška 2020 ruší.

Želáme Vám pevné zdravie a tešíme sa na spoločné stretnutie.

Predbežné skúšky farbiarov 2020/2

Dňa 24.10. 2020 /sobota/ OPK Čadca usporiada predbežné skúšky farbiarov, slovenských kopovov, štajerských a tatranských duričov. Zraz účastníkov je na poľovníckej chate v Ochodnici o 8.00 hod.

Prihlášky je možné vyplniť online v sekcii " Skúšky poľovných psov".

Propozície k podujatiu sú zverejnené na odkaze : PF20202

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: