Kurz pre uchádzačov o prvý poľovný lístok

Vážení záujemcovia, Obvodná poľovnícka komora Čadca Vám oznamuje, že kurz pre uchádzačov o prvý poľovný lístok v roku 2020 sa bude z objektívnych dôvodov otvárať až začiatkom mesiaca marec, za čo sa Vám ospravedlňujeme. Informácie Vám budú poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Vďaka za porozumenie, tešíme sa na spoločné stretnutie.

S pozdravom Poľovníctvu zdar !

Duričské skúšky 2019- zmena termínu

Obvodná poľovnícka komora Čadca usporiada duričské skúšky pre jazvečíkov, teriérov, sliedičov a slovenských kopovov v zmenenom termíne 14.-15.12. 2019.

 Miesto zrazu dňa 14.12.2019 o 7:30 hod. - námestie Snežnica

Viac informácii na priloženom odkaze: Duričské skúšky 2019

 

 

Poľovnícke Vianoce 2019

V mene Klubu trubačov SR všetkých srdečne pozývame na koncert Poľovnícke Vianoce, ktoré sa uskutoční v termíne 01.12.2019 v Sobášnom paláci v Bytči.
Moderátorom podujatia bude Marko Igonda. Hosťami podujatia budú
Trombitáši, detský folklórny súbor Lieska a významným hosťom bude Lovecké trio Praha.
 
Vstupné na koncert: 10,-€/osoba.
Vstupenky si môžete objednať nwww.polovnickevianoce.sk, alebo mailom na vstupenky@polovnickevianoce.sk 
 

Duričské skúšky 2019

Obvodná poľovnícka komora Čadca usporiada duričské skúšky pre jazvečíkov, teriérov, sliedičov a slovenských kopovov.

Skúšky sa uskutočnia v ZMENENOM TERMÍNE 16.-17. novembra 2019.

Miesto zrazu bude dňa 16.11. 2019 o 7.30 hod na námestí v Snežnici 

Viac informácií v priloženom linku:  Duričské skúšky 

 

Predlžovanie platnosti poľovných lístkov 2019

Obvodná poľovnícka komora Čadca upozorňuje držiteľov poľovných lístkov (ďalej "PL"), ktorým končí platnosť k 31.12.2019, a majú aj naďalej záujem pokračovať v činnosti v prospech prírody a poľovníctva, že žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti PL je potrebné podať najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti PL (do 1.12.2019).

Žiadosti podané od 2.12.2019 už nebude možné považovať za žiadosť o predĺženie platnosti PL, ale za žiadosť o jeho vydanie spoplatnené podľa platného cenníka.

Zoznam držiteľov s končiacou platnosťou PL nájdete v priloženom súbore: ZOZNAM

 K predĺženiu platnosti poľovného lístka, resp. jeho vydaniu budete potrebovať:

1. vypísanú a podpísanú žiadosť

2. 2x Foto 3x3,5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)

3. oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

4. súhlas dotknutej osoby (SPK)

5. súhlas dotknutej osoby (SPZ)

6. občiansky preukaz

7. poplatok za členské a poistenie na obdobie platnosti PL (uhrádza sa v kancelárii, príp. na účet SPZ RgO Kysúc viď cenník poplatkov nižšie)

8. Poplatok za PL (uhrádza sa v kancelárii, príp. na účet OPK Čadca viď cenník poplatkov nižšie)

9. Aktuálny PL a preukaz člena SPZ

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty, resp. sú k dispozícii v tlačenej forme v kancelárii OPK Čadca. Dôsledným vyplnením všetkých údajov v tlačivách urýchlite proces spracovania Vašej žiadosti.

Vydávanie/predlžovanie platnosti PL sa riadi platným Metodickým pokynom, súčasťou ktorého je i cenník. Dostupný je v nasledovnom odkaze nižšie alebo na web stránke Slovenskej poľovníckej komory v sekcii "Poľovné lístky".

Metodický pokyn k PL a cenník poplatkov za vydanie/predĺženie platnosti PL.

Držiteľ PL, člen SPZ uhrádza poplatok za členské a poistné - na 1.r. vo výške 19,92 €

                                                                                         -//-              - na 5 r. vo výške 99,58 €

(Fyzické osoby- členovia SPK, uhrádzajú členský poplatok vo výške 20 €/rok a preukážu sa poistením uzatvoreným pre výkon práva poľovníctva v zmysle platných predpisov.)

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: