Jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody

Milí priatelia prírody a poľovníctva,

Jún je šiestym mesiacom v roku. Môže byť chladnejší, daždivý, či horúci, ale i suchý. Je mesiacom vrcholiacej jari a nastupujúceho leta. Sú to dni vyvádzania mláďat pernatej a srstnatej zveri, ktorá potrebuje pokoj a ochranu. Tento krásny mesiac patrí už podľa mnohoročnej tradície poľovníctvu, činnosti človeka, ktorý prírodu starostlivo opatruje a zveľaďuje.
Nezabúdajme, že príroda je domovom zveri,  a preto si pripomeňme niekoľko zásad, ktoré treba dodržiavať, nielen v mesiaci jún :

* neruš zver hlukom a hlasným rozprávaním

* nepúšťaj svojho píska z vôdzky

* nedotýkaj sa mláďat v tráve, matka je blízko

* ak nájdeš ranené zviera, kontaktuj poľovníkov alebo pracovníkov Štátnej ochrany prírody

* nevyhadzuj odpadky, radšej vezmi vrece a vyzbieraj ich

Prikladáme video :

 
 
Ďakujeme, že spoločne chránime prírodu a jej obyvateľov!
 

   
                

                      

 

Propozície k FSMP 2020

Obvodná poľovnícka komora Čadca usporiada dňa 12. júla 2020 farbiarske skúšky malých plemien pre jazvečíkov, teriérov, sliedičov, duričov a farbiarov.

Uzávierka prihlášok je 26.6. 2020.

Propozície nájdete v priloženom odkaze : FSMP2020

 

Oznam streleckej komisie OPK Čadca

Obvodná poľovnícka komora Čadca týmto oznamuje priateľom poľovníctva a poľovníckeho strelectva, že plánované

termíny streleckých súťaží na mesiac máj

sú z dôvodu mimoriadnych opatrení ohľadom šírenia korona vírusu COVID- 19 zrušené.

Prípadné náhradné termíny súťaží budú včas oznámené na web stránke.

Za pochopenie ďakujeme, želáme veľa zdravia a tešíme sa na skoré spoločné stretnutie !

Oznam- otvorenie kancelárie

Obvodná poľovnícka komora Čadca Vám oznamuje, že kancelária je opäť otvorená.

Chceli by sme upriamiť pozornosť na zmenu úradných hodín, a to nasledovne :

Pondelok : 8:30- 15:00

      Utorok :   nestránkový deň

Streda :    8:30-15:00 

      Štvrtok :   nestránkový deň

Piatok :    8:30- 13:00

Ďakujeme za pochopenie.

Mláďatá v prírode

Jar je obdobím pokoja po zime i prebúdzania prírody. Zver načerpáva silu a zároveň privádza na svet mláďatá. Tohtoročná jar sa nesie v znamení hrozby šíriacej sa nákazy COVID -19. Väčšina ľudí sa preto snaží vyhnúť sociálnym kontaktom v mestách a útočisko nachádza v prírode. V mnohých oblastiach však ide o enormne zvýšený pohyb turistov, motorkárov, štvorkolkárov i psíčkarov v lese a to so sebou prináša aj negatívne dôsledky.

Niektorí svedomití užívatelia poľovníckych revírov, ktorí sa stretávajú v prírode denno-denne s veľkým množstvom ľudí, osádzajú pre edukáciu a osvetu tabule s plagátmi na najfrekventovanejších miestach pri vstupe do extravilánu obce, na obecných nástenkách, na cyklotrasách či turistických trasách alebo miestach na táborenie.

Aj napriek upozorneniam mnohých poľovníkov, či samospráv, ľudia nerešpektujú prírodu a zver v nej. Výsledkom sú žiaľ narastajúce straty na voľne žijúcej zveri, ktorá hynie po útoku psov či po strese neustálym vyrušovaním spôsobeným ľuďmi.. Aj domáci miláčikovia sú šelmy a keď naplno podľahnú ich prirodzeným inštinktom, stávajú sa neovládateľní. Častokrát s dôsledkom vážnych poranení, alebo smrti dospelej zveri. Práve narodené mláďatá sú ešte ľahšou korisťou. Za to však nesú zodpovednosť ich majitelia.

Enormne zvýšený pohyb ľudí v  prírode nemá za následok len smrť, či stres zvierat, ale aj zakladanie ohňa a následne vznik požiarov, ktorých bolo za posledné dni neúrekom. Táborením na nepovolených miestach, pohybom mimo turistických chodníkov, hlučným správaním a bezohľadnosťou niektorých majiteľov psov a návštevníkov lesov tak dochádza k porušovaniu nielen zákona o ochrane prírody a krajiny, ale aj o poľovníctve, či zákona o lesoch. Vyzývame preto verejnosť, správajte sa v prírode ako zver! Ticho a ohľaduplne. Nepríde tak k zbytočným úmrtiam voľne žijúcej zveri a tiež nebudeme musieť z lesov odvážať desiatky ton odpadu po nezodpovedných, alebo hasiť požiare!

Slovenská poľovnícka komora prostredníctvom svojho poľovníckeho infoservisu pripomína dôležitú činnosť osvety verejnosti aj týmto videom:
Poľovnícky infoservis: Rodíme sa na jar

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: