III. ročník ČISTÁ PRÍRODA = ČISTÝ REVÍR

Vážení priatelia poľovníci,

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie (KPŽP) SPK spolu s tvorcami TV magazínu Halali vyhlasujú od 1.2.-31.12.2021 už po 3-krát projekt Čistý revír = čistá príroda, ako pokračovanie úspešných predošlých ročníkov, kedy sa nám resp. Vám, podarilo vyzbierať už 370 ton odpadu! 
 
V minulom roku sa do výzvy zapojilo 30 užívateľov poľovných revíroch, z ktorých 23 požiadalo o preplatenie nákladov vo výške 50,-€ z centrálneho Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva. Najskôr KPŽP SPK a následne Prezídium SPK schválilo predložené žiadosti a vyplatilo organizáciám, ktoré sa zapojili do výzvy spolu 1250 €.

Pridajte sa k nám! Nemusíte posielať žiadosť pokiaľ nezorganizujete veľkú akciu, postačia fotky z brigády a informácia, koľko odpadu sa Vám podarilo vyzbierať. Potrebujeme mať čo najviac dát, fotografií a výsledkov, ako ste/sme pomohli prírode zberom odpadu po nezodpovedných.
 

Vopred všetkým, ktorí sa zapoja do projektu ďakujeme. Poľovníctvo má zmysel!

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: