Svätý Hubert- patrón poľovníkov

Svätý Hubert - patrón poľovníkov
Hubert (656-727) bol aquitánskym princom. Žil veľmi rozpustilo a veľmi neviazaným spôsobom holdoval lovu. Raz sa mu však na poľovačke medzi parohami jeleňa, ktorého prenasledoval na koni, zjavil ukrižovaný a povedal mu: "Hubert, prečo lovíš neustále lesné zvieratá? Je už na čase, aby si začal hľadať mňa, lebo ja som Pán a tvoj Boh, ktorý bol za teba a všetkých ľudí ukrižovaný".
Hubert sa zľakol, zosadol z koňa, pokľakol a povedal:"
Pane Bože už viackrát som o tebe počul, ale aj napriek tomu som doteraz v teba neveril a neuctieval som ťa ako pravého Boha. Povedz mi, čo chceš, aby som urobil, ukáž mi cestu pravdy a tvojej vôle". A Ježiš mu odpovedal: "Choď k biskupovi Lambertovi do Maastricku, ktorého si si už aj tak prial vidieť. Bude ťa učiť a povie to, čo musíš urobiť, aby si si mohol zaslúžiť život večný". Keď to pán povedal, zmizol. Hubert sa spoločne so svojimi sluhami vrátil v pokore domov. Naučil sa vážiť si zvieratá a prírodu. Prijal kresťanstvo a keď r. 708 Sasi zavraždili biskupa Lamberta, stal sa jeho nástupcom a venoval sa misijnej činnosti v oblasti Ardén. Po smrti bol vyhlásený za svätca a stal sa patrónom všetkých poľovníkov.

17 rokov po smrti Huberta bol neznámym klerikom spísaný jeho prvý životopis "Vita sancti Huberti". Tento a ďalšie tri životopisy, pochádzajúce od rôznych autorov pred 15. storočím, sa nezmieňujú o legende zjavení jeleňa so žiariacim krížom medzi parohami. Legendu spomína prvýkrát v poradí piaty životopis z 15. storočia.

Poľovníci na celom Slovensku majú hlbokú tradíciu v organizovaní svätohubertských omší. Takéto podujatie nie je len svätou omšou, ktorou my poľovníci ďakujeme za zver a prírodu, je to tiež kultúrne podujatie, koncert hudby hranej na lesných rohoch v podaní trubačov a spevu a v neposlednom rade je to stretnutie priateľov lesa a prírody.

 

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: