Petícia Poľovníctvo má zmysel za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku

Milí priatelia prírody a poľovníctva,

na základe uznesenia IX. Snemu SPK č. 04/2020 zo dňa 27.6.2020 a následného online rokovania petičného výboru dňa 14.10.2020 z poverenia predsedu petičného výboru  profesora Jána Brezu, Vám zasielame text petície s názvom "Poľovníctvo má zmysel – za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku"

V prílohe prikladáme text petície a petičný hárok (prosíme veľmi pekne nečíslovať petičného hárky). 

Petícia je spustená aj elektronicky na stránke www.polovnictvomazmysel.sk , ako aj na stiahnutie na stránke www.polovnickakomora.sk . Chceme Vás zároveň poprosiť, aby ste informovali ľudí a dohliadli na to, aby petíciu každý podpísal iba jeden krát, a to podľa vlastného uváženia buď vlastnou rukou na petičný hárok alebo elektronicky, aby sme mali všetko v súlade s petičným zákonom.


Prikladáme prílohy :

 

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: