Jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody

Milí priatelia prírody a poľovníctva,

Jún je šiestym mesiacom v roku. Môže byť chladnejší, daždivý, či horúci, ale i suchý. Je mesiacom vrcholiacej jari a nastupujúceho leta. Sú to dni vyvádzania mláďat pernatej a srstnatej zveri, ktorá potrebuje pokoj a ochranu. Tento krásny mesiac patrí už podľa mnohoročnej tradície poľovníctvu, činnosti človeka, ktorý prírodu starostlivo opatruje a zveľaďuje.
Nezabúdajme, že príroda je domovom zveri,  a preto si pripomeňme niekoľko zásad, ktoré treba dodržiavať, nielen v mesiaci jún :

* neruš zver hlukom a hlasným rozprávaním

* nepúšťaj svojho píska z vôdzky

* nedotýkaj sa mláďat v tráve, matka je blízko

* ak nájdeš ranené zviera, kontaktuj poľovníkov alebo pracovníkov Štátnej ochrany prírody

* nevyhadzuj odpadky, radšej vezmi vrece a vyzbieraj ich

Prikladáme video :

 
 
Ďakujeme, že spoločne chránime prírodu a jej obyvateľov!
 

   
                

                      

 

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: