Oznam streleckej komisie OPK Čadca

Obvodná poľovnícka komora Čadca týmto oznamuje priateľom poľovníctva a poľovníckeho strelectva, že plánované

termíny streleckých súťaží na mesiac máj

sú z dôvodu mimoriadnych opatrení ohľadom šírenia korona vírusu COVID- 19 zrušené.

Prípadné náhradné termíny súťaží budú včas oznámené na web stránke.

Za pochopenie ďakujeme, želáme veľa zdravia a tešíme sa na skoré spoločné stretnutie !

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: