Oznámenie o zrušení CHPT v súvislosti s prijímaním opatrení pre zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19

OPK Čadca Vám oznamuje,že Chovateľská prehliadka trofejí v poľovníckej sezóne 2019/2020, na základe rozhodnutia verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR,ktorým sa vykonávajú  opatrenia Krízového štábu SR a oznámenia Slovenskej poľovníckej komory výstavnú časť chovateľskej prehliadky, ktorá sa mala konať v dňoch 27.- 29.3. 2020 RUŠÍ BEZ NÁHRADY.
 
Ďalej oznamujeme, že hodnotiaca ( neverejná) časť CHPT sa ruší v dňoch 23.-25.3. 2020 až do odvolania. Informácie o novom termíne a mieste vykonania hodnotiteľskej časti CHPT- predkladaní trofejí, ich hodnotení a následnom vrátení späť, Vám budú včas poskytnuté.
 

S pozdravom OPK Čadca

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: