Veľká cena Kysúc-III.ročník

AKTUALIZÁCIA-Veľká cena Kysúc 

Vážení priaznivci strelectva,

vzhľadom na organizačné zmeny v súvislosti s pretekom Veľká cena Kysúc Vám oznamujeme, že pretek sa bude konať ako jednodňový v sobotu 8.9.2018, strelecká disciplína Compak Sporting 150. Možnosť tréningu v piatok 7.9.2018. Výška štartovného je nasledovná: 60 € /vr.obeda/ a kategória Junior 40 € /vr.obeda/.

Ďakujeme za pochopenie

Pozvánka v odkaze: Veľká cena Kysúc III.ročník

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: