Cenník

Cenník služieb v poľovníckom účelovom zariadení SPZ RgO Kysúc "ZÁKOPČIE" platný od 4.6.2015

 

 1. TERČE

Redukovaný terč 1,00 €
Neredukovaný terč 2,00 €
Bežiaci diviak-terč 2,00 €
Bežiaca líška-terč 2,00 €
Trojterč (líška, medveď, tetrov)         2,00 €
Dvojitý diviak 2,00 €
Nastreľovací terč 1,00 €
Asfaltový terč-klasický 0,20 €
Asfaltový terč-zajac 0,25 €

2. PRENÁJOM ZARIADENÍ

Strelište brokové

člen RgO SPZ                                 85 €/deň
nečlen RgO SPZ       150 €/deň

Strelište brokové (do 4 hod.)

člen RgO SPZ                               10 €/hod.
nečlen RgO SPZ 20 €/hod.

Strelište guľové

člen RgO SPZ                                 3 €/hod.
nečlen RgO SPZ 10 €/hod.

Bežiaci diviak

člen RgO SPZ                                  5 €/hod.
nečlen RgO SPZ 15 €/hod.

Chata

člen RgO SPZ                                  25 €/deň
nečlen RgO SPZ 100 €/deň

Altánok

člen RgO SPZ                                  15 €/deň
nečlen RgO SPZ 50 €/deň

 

Kontrolné streľby členov OPK Čadca a SPZ RgO Kysúc

1 guľová zbraň                                   10 €
1 broková zbraň 15 €

 

Prenájom účelového zariadenia-celý areál

člen RgO SPZ                                   150 €/deň
nečlen RgO SPZ  300 €/deň

 

Lukostreľba

1 osoba                                                 5 €/hod.

Umelý brloh                                        20 €/hod.

 

Cenník si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze: Cenník služieb v poľovníckom účelovom zariadení SPZ RgO Kysúc "ZÁKOPČIE"

 
 

Slovenský poľovnícky zväz - RgO Kysúc © 2014 

Počet návštev: